پیام معاون بانوان شورای ائتلاف البرز به مناسبت روز زن

معاون بانوان شورای ائتلاف البرز در پیام خود آورده است:‌ بیستـم جمـادی الثـانی روزی‌ اسـت که تـا ابـد ، به میـلاد مـروارید خلقـت و محـبوبـه‌ی زمیـن و زمـان مفتخـر و عزیـز شـد.

سرویس استان‌های شانا - سرکار خانم سیده فاطمه محمدی معـاون بانوان شورای ائتـلاف نیروهای انقلاب استان البرز در پیامی به مناسب سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن نوشت:

بسمه تعالی

اللهـمَ صـلِ عـلیٰ فـاطمةَ و ابیٖـها و بَعـلِها و بَنیـها و سِـرِ المُستَـودِعِ فیٖـها بعَـدَدِ ما احـاطَ بـه عِلمُـکْ

روزهـا یک به یک میگـذرند و به وقـایع قضـاوت میشـوند.

بیستـم جمـادی الثـانی روزی‌ اسـت که تـا ابـد ، به میـلاد مـروارید خلقـت و محـبوبـه‌ی زمیـن و زمـان مفتخـر و عزیـز شـد.

بانـویی که سیـره و شیـوه‌ی حیـاتش ، حیات بخش مفهـوم زنـدگی و نه صـرفاً زنانـگی است.

او که میـلادش ، پـرده ظلـم محتـوم به زنـان امـت را کنـار زد و طلیـعه‌ی نور عـزت و حـرمت را نمـایـان نمـود.

ایـن روز مسعـود فرصـت مغتنـمی اسـت برای اشـاره به ایـن مهـم،که فاطـمه سلام الله با پـدری چـون رسـول خـدا  و همسـری چـون امیـرالمـومنیـن علیـه السـلام ، مـوفـق به خلـق تصـویری با شکـوه از زنانـگی در عـالم هسـتی شـد ؛ بی شک حسـن تعامـل و همـراهی سـازنده و مشـفقـانه پـدران و هـمسـران نقـش مهـم و مؤثـری در جهـت بروز و ظهـور توانمنـدی های زنان در عرصـه خانـواده و اجتـماع خواهـد داشـت.

معـاونت بانـوان شـورای ائتـلاف نیـروهـای انقـلاب اسـلامی استـان البـرز ، ایـن میـلاد فـرخنـده را به محضـر حضـرت ولی عصـر عجـل الله،رهبـر معظـم انقـلاب و زنـان و مـردان امـت اسـلامی تبـریـک و تهنیـت عـرض می نمـاید.

امیـد اسـت با اتـکال به خـداونـد متـعال و اتـصـال به خـانـدان نـور و رحـمت، در حـد بضـاعت خـود به عنـوان عضـوی از جـامعـه‌ی مسـلمین، گامی مـوثـر،در جهـت تحقـق تمـدن اسـلامی برداشتـه و ادای دیـن و وظیـفه نمائیـم.

کد خبر 203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha