تحلیل/ ابزارهای بین المللی برای بی ثبات سازی داخلی

برای حل مشکلات داخلی مردم واتخاذ راهکارهای مناسب برای خنثی سازی جنگ اقتصادی دشمن، در عرصه دیپلماسی نیز برای مواجهه با این مرحله از تهاجم دشمن، نیازمند تقویت دیپلماسی دفاعی و فرهنگی هستیم.

سرویس تحلیل شانا - درروند تحولات ۴ ماه گذشته و جنگ ترکیبی پر شدتی که دشمنان جمهوری اسلامی علیه مردم ایران دنبال می‌کنند، شاهد الگوی رفتاری جدیدی در کنشگری‌ها و اعمال تهدیدها علیه منافع و امنیت ملی کشورمان هستیم که مهم‌ترین مشخصه آن را باید تغییرات جدی در ماهیت تهدیدها و هوشمندانه‌تر شدن آن دانست.

تشدید فشارهای بین المللی علیه مردم ایران در روزهای اخیر که یکی از جلوه‌های آن قطعنامه اخیر پارلمان اروپا است که در آن بر موارد متعددی ازجمله درخواست قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌هایی که کشورهای اروپایی آنها را تروریست می‌نامند، تأکید شده است، نشانگر ورود قدرتهای سلطه به مرحله‌ای جدید برای مقابله و مهار ایران اسلامی است که عمدتاً بر مؤلفه‌ها و ابزارهای بین المللی برای مواجهه با ایران تأکید دارد.

مهم‌ترین دلیل ورود به این فاز را باید ناکامی آنها در مرحله اول اغتشاشات برای پیشبرد اهداف با اتکا به جریان‌ها وعوامل داخلی و ایجاد اغتشاش و آشوب با اولویت برهم زدن امنیت داخلی دانست که بهانه آغازین آن فوت مهسا امینی بود که در مقاطعی از ماه‌های مهر و آبان به اوج خود رسید و بعد هم به دلیل عدم همراهی مردم فروکش کرد و این روزها دیگر در داخل نشانی از آن نیست.

 اما از آنجایی که قدرتهای سلطه در بستر این اغتشاشات برای تحقق هدف دیرینه خود در براندازی نظام اسلامی بیشترین سرمایه گذاری را کرده بودند و به تعبیری اعتبار خود و سرویس‌های جاسوسی‌شان را در این ماجرا در خطر می‌دیدند و از طرفی عوامل داخلی آنها طبعاً اعتمادشان را به این قدرت‌ها به دلیل ناتوانی در مقابله با نظام جمهوری اسلامی از دست می‌دادند، لذا ضرورت داشت برای حفظ ظرفیت فعال شده در داخل از یکسو و بهره‌گیری از فضای بین‌المللی که در ماه‌های اخیر علیه ایران شکل داده بودند، وارد این فاز شوند.

مختصات رفتار غرب علیه ایران در محیط بین‌المللی:

۱- تشدید فشارهای اقتصادی با ایجاد التهاب در بازار ارز برای اخلال در برنامه بلند مدت اقتصادی دولت

۲-القای ناتوانی دولت در حل مسائل معیشتی مردم و تبدیل آن به گفتمان رایج حتی در میان حامیان دولت از طریق جنگ شناختی

۳- ایجاد و القای بن‌بست در سیاست خارجی والقای انزوای ایران در عرصه منطقه‌ای وجهانی

۴- القای اینکه دولت ایران، حکومتی مزاحم در عرصه منطقه و بین‌الملل است

۵-تولید بهانه و ایجاد سازوکارهای جدید حقوقی و بین‌المللی برای تشدید فشار بین‌المللی بیشتر علیه کشورمان

۶-تشدید و تعریف نظام تحریمی جدید در حوزه‌های فروش نفت و پتروشیمی

۷- تداوم برگزاری کمپین‌های خیابانی در کشورهای غربی علیه ایران

۸- برنامه‌ریزی برای انسجام‌بخشی واتحاد میان جریان‌های معاند و گروهک‌های ضدانقلاب

۹- اعمال تحریم‌های جدید علیه اشخاص و ارکان نظامی کشور

۱۰-به‌کارگیری ادبیات و گفتمان غیرمتعارف، زننده و تحقیرآمیز برای توصیف حکومت ایران

۱۱- تقسیم‌کار میان جبهه غربی و دشمنان و رقبای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

۱۲- آماده‌سازی افکار عمومی جهان برای مشروعیت بخشی و اعتبار سازی جهت هرگونه اقدام علیه ایران و یا مداخله در امور داخلی کشور

۱۳- تداوم اتهام به کشورمان در جنگ اوکراین و زمینه‌چینی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به این بهانه

راهبردهای غرب

هدف اصلی دشمن در این مرحله، براندازی نظام اسلامی است، منتها این بار این نهادهای بین المللی هستند که به جای شراره‌های آتش در خیابانها و قرآن وپرچم سوزی واهانت به ارزشهای اسلامی وانقلابی و... به خدمت قدرتهای سلطه در می‌آیند تا با ایجاد اجماع جهانی علیه ایران با استناد به همان گزاره‌ها وگزارش های دروغ در مورد حوادث داخل خیابان‌های برخی از شهرهای ایران، محکومیت ایران در نهادهای بین المللی را رقم زده وبا تشدید تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن ناراضی سازی مردم در داخل مجدداً به آشوب‌های خیابانی دامن بزنند. با این تفاوت که این بار به رغم ناکامی در دوره گذشته، هدف آنها تحریک توده‌های محروم جامعه و تحرک بخشیدن به آشوب های خیابانی به بهانه مشکلات معیشتی و گرانی‌هاست.

مهم‌ترین راهبردها در این عرصه عبارتند از:

اول: حذف کانال‌های دیپلماتیک و انزوای ایران در عرصه جهانی با کاهش و یا قطع روابط سیاسی

دوم: بی‌اعتبار سازی اقتدار نظامی ایران با اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان گروه تروریستی باهدف وایجاد دو قطبی سپاه-مردم ومعرفی سپاه به عنوان عامل مشکلات معیشتی مردم

سوم: معتبر سازی تهدید نظامی علیه ایران از طریق عملیات خرابکارانه در برنامه هسته‌ای، موشکی و یا درگیری نظامی محدود و...

چهارم: آغاز روند حذف ایران از نهادهای بین‌المللی با حذف ایران از کمیسیون مقام زن

پنجم: لغو مذاکرات احیای برجام با ادعای طرح مطالبات فرابرجامی از سوی ایران

ششم: پرونده‌سازی امنیتی علیه ایران با ادعای حمایت ایران از اقدامات تروریستی در کشورهای غربی

هفتم: سازمان‌دهی جریان معارض در خارج از کشور و رهبر سازی برای آن برای تداوم وساماندهی مجدد اغتشاشات در داخل

هشتم: تلاش برای بردن پرونده ایران به شورای امنیت به اتهام تحویل سلاح به روسیه در جنگ اوکراین، نادیده گرفتن حقوق بشر در دوران اغتشاشات و فعالیت‌های غیرمجاز هسته‌ای به استناد قطعنامه شورای حکام

راهکارها

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر آنگاه که در مورد جنگ ترکیبی دشمن هشدار داده بودند، راه مقابله با آن را نیز تهاجم ترکیبی متقابل دانسته‌اند. به همین دلیل در کنار تلاش‌های دولت برای حل مشکلات داخلی مردم واتخاذ راهکارهای مناسب برای خنثی سازی جنگ اقتصادی دشمن، در عرصه دیپلماسی نیز برای مواجهه با این مرحله از تهاجم دشمن، نیازمند تقویت دیپلماسی دفاعی و فرهنگی، تحول در دستگاه سیاست خارجی از جمله؛ اصلاحات ساختاری، تقویت کادر مدیریتی و کارشناسی با بهره‌گیری از نیروهای انقلابی و متخصص، بازبینی کارنامه گذشته و رفع ضعف‌ها و آسیب‌های موجود و... هستیم که برخی از اقدامات ضروری میدانی در این عرصه عبارتند از:

۱-افزایش توانایی‌های مدیریتی و نرم‌افزاری دستگاه دیپلماسی به‌منظور پاسخگویی به سطوح تهدیدهای ترکیبی دشمن وخنثی‌سازی تحرکات برای مشروع سازی اجماع جهانی علیه ایران

۲-فعال‌سازی هرچه بیشتر دیپلماسی دفاعی در عرصه بین‌المللی برای خنثی‌سازی تهدیدات خارجی

۳-تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال به‌ویژه با کشورهای منطقه، روسیه و چین و... و طراحی بسته‌های اقتصادی تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

۴-تمرکز بر جنگ روانی به‌منظور ایجاد شکاف در جبهه غرب با برجسته‌سازی ضعف‌ها و اختلافات موجود دشمنان

۵-تقویت اقدامات در حوزه حقوق بشری برای خنثی سازی تحرکات غرب که برای محکومیت ایران در این عرصه فعال شده است

۶-حفظ موقعیت ابتکار در مذاکرات هسته‌ای و تداوم تلاش برای قطع ارتباط روانی برجام با مسائل اقتصادی داخلی

۷-فعال‌سازی دیپلماسی عمومی و فرهنگی کشور و تولید محتوا و پیام برای مخاطبان خارجی

 ۸-تقویت دیپلماسی پارلمانی از طریق فعال کردن گروه‌های دوستی کشورها

 ۹- مراقبت نسبت به تأثیرگذاری تحولات داخلی و فشارهای بین‌المللی بر ظرفیت‌های جبهه مقاومت و جلوگیری از هر نوع کم اثر کردن این جبهه

کد خبر 298

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha