تحلیل/ انقلاب اسلامی؛ جوانان و نسل جدید امیدوار

درفضای انقلابی جوانان با یک چرخش هویتی و رفتاری مسیر مسجد، حوزه علمیه و دانشگاه را به عنوان کانون‌های اصلی فرهنگ سازی انتخاب کردند.

کمیته رصد و تحلیل شانا- جوانان به عنوان سرمایه اصلی کشور می‌توانند زمینه‌های رشد و پیشرفت جامعه ونظام اسلامی رادر عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، هنری، ورزشی و... فراهم کنند. قشر جوان به دلیل برخورداری از توان، انرژی و استعدادهای فراوان قادر است، نقش تعیین کننده‌ای در آینده کشور داشته باشند و در نظام اسلامی نسل جوان، سهم بزرگی از تحولات و پیشرفتها را بر عهده داشته است. حضور جوانان در عرصه‌های مختلف از شکل‌گیری انقلاب تا پیروزی آن و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هموار پررنگ، تاثیرگزار و تعیین کننده بوده و هست و خواهد بود. دربخش های بنیادین، این تأثیر گذاری متقابل بوده است. یعنی هم انقلاب در رشد و تعالی جوانان اثرگذار بوده و هم جوانان به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی بزرگترین نقش و تأثیر را در ایجاد، حفظ، توسعه و نهادینه سازی انقلاب اسلامی درحوزه های مختلف از جمله درحوزه حکمرانی داشته‌اند.

انقلاب اسلامی و جوانان

انقلاب اسلامی برخلاف دوران پهلوی که استعداد و توانمندی‌های جوانان را نادیده می‌گرفت. خلاقیت، نوآوری جوانان در حکمرانی موروثی خاندان رضا پهلوی هیچگاه مورد توجه قرار نمی‌گرفت؛ و تلاش می‌کرد جوانان را با تشویق به فساد و مراکز فحشاء، نسبت به فرهنگ و سرنوشت کشور بی‌تفاوت کند، انقلاب اسلامی این سرمایه اجتماعی را درمسیر درست و شایسته آن قرار داد واعتماد به نفس ملی و امید به آینده را در طیف جوان کشور با تکیه به ظرفیت درونی بازتولید و به شایستگی مدیریت کرد. این بود که نهضت اسلامی و آرمانهای بلند امام (ره) در شرایط غرب زده کشور موجب آگاهی و بیداری جوانان شد؛ و باعث شد تا جوانان هویت از دست رفته خویش را بازیابند. به بیانی، به آنان شخصیت و هویت بخشید.

درفضای انقلابی جوانان با یک چرخش هویتی و رفتاری مسیر مسجد، حوزه علمیه و دانشگاه را به عنوان کانون‌های اصلی فرهنگ سازی انتخاب کردند. نقش تعیین کنندگی مسجد، حوزه علمیه و دانشگاه به عنوان سه مرکز عمده در روند انقلاب اسلامی که قبل از انقلاب پایگاهها و کانونهای اصلی مبارزه در انقلاب بودند در تعمیق و گسترش آرمانها و شعارهای انقلاب اسلامی و پیشبرد نهضت تأثیر بسزایی داشتند؛ در شکل گیری و تداوم انقلاب نیز با محوریت جوانان این نقش تاریخی به انجام رسید و همچنان به این نقش آفرینی مشغولند.

جوانان ما به واسطه آمادگی روحی و درونی بیشتری که برای کسب ارزش‌های مورد نظر اسلام و انقلاب اسلامی دارند، به درستی به عنوان پایه گذاران جامعه مطلوب و آرمانی فردا با کمک نسل با تجربه قبلی نقشه راه انقلاب را به پیش می‌برند. راز تاکید مقام معظم رهبری از آینده روش کشور با تیکه به نیرو و استعداد جوانان به همین دلیل است. رهبر معظم انقلاب از این رو همواره برتوجه به این سرمایه‌های گران قیمت و پرارزش و پرورش و شکوفایی آن تاکید دارند و غفلت از این امر موجب خسارات جبران ناپذیری به جامعه و کشور می‌شود ...

وظایف جوانان در مقابل انقلاب و کشور

۱- پیشرو بودن در حرکت ملت و نظام اسلامی و جایز نبودن بی‌تفاوتی و خونسردی نسبت به سرنوشت و تحولات کشور؛

۲- اندیشیدن وتفکر در باره سرنوشت کشور، حوادث و خصومت‌های سازماندهی شده علیه کشور و نظام اسلامی؛

۳- امیدواری به آینده روشن کشور در سایه تلاش و مقاومت هوشمندانه و شناختن نقشه دشمن برای ایجاد یاس و نا امیدی و مصونیت بخشی درمقابل طرح سیاه نمایی دشمن؛

۴- توجه و تمرکز برعلم آموزی و کسب مهارتها و مراقبت از نقشه دشمن برای به حاشیه بردن استعدادها و فرصت سوزی ها؛

۵- پیشتاز و پیشگام حرکت انقلابی بودن و تلاش در کسب شایستگی و صلاحیت‌های علمی، مهارتی، روحی و روانی برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ درآینده؛

۶- اهمیت دادن حداکثری جوانان به درس و علم و روحیه انقلابی و اسلامی، در محیط‌های دانشگاهی و آموزشی متناسب با نیازها و اولویت‌های ملی و کشوری

۷- تقویت احساس مسئولیت پذیری نسبت به خود، جامعه و کشور دروضعیت فعلی و آینده؛

۸- حفظ روحیه و موقعیت پیشقراولی در تحول آفرینی، حرکت سازندگی یا حرکت فرهنگی و حضور هوشمندانه، مستمر و تاثیرگزار در صحنه‌های مختلف؛

۹- حفظ و تقویت روحیه مبارزه و ایستادگی در مقابل دشمن، با تکیه بر اصل تقوا، بازگشت به خدا و جهاد اکبر؛

۱۰- تقویت دانش و مهارت دشمن شناسی؛ اینکه جوانان بایدتوطئه دشمن را بشناسند، نقشه او را بدرستی فهم کنند و با آن مقابله کنند؛

۱۱- مساله محور بودن و تمرکز فعالیتهای علمی و اجتماعی بر گره گشایی از جامعه و کشور و حل مسائل مبتلا به؛

۱۲- لحاظ کردن معنویت، عدالت و عقلانیت در کلام و رفتار با رعایت اصل آرمان‌گرایی واقع بینانه درتبیین مواضع دوست و دشمن؛

۱۳- شناخت منظومه فکری امام و رهبری در باره انقلاب اسلامی و سه شعاربنیادین آن یعنی استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی و تلاش برای تبیین آن و صیانت ازآن در مقابل جریان تجدیدنظر طلب و تحجر نما با هدف حفظ هویت دین، انقلابی؛

۱۴- حفظ ارتباط با روحانیت و حوزه‌های علمیه در چارچوب اصل وحدت حوزه و دانشگاه با صیانت از مرزبندیها و حریم‌های معقول موجود بین این دو نهاد تولید معرفت، علم و مهارت در سبک مدیریت جامعه و کشور؛

۱۵. کسب شناخت صحیح از تاریخ گذشته و بهره گیری از تجارب مثبت و منفی آن و آگاهی از نقش آفرین های منفی قدرت‌های مدعی دموکراسی و آزادی در ایران؛

۱۶. توجه به دستاوردهای مادی و معنوی کشور در چهل سالگی انقلاب اسلاب اسلامی به منظور تحصیل درک درست از وضعیت گذشته، حال و آینده؛

مسئولیت‌ها و تکالیف حاکمیت در مقابل جوانان

۱- برنامه ریزی کاربردی متناسب با ویژگیهای جغرافیایی، جمعتی و استعدادجوانان برای باز تولید هویت ملی و دینی درچارچوب منظومه فکری امامین انقلاب بدور از اعمال نظرهای سلیقه‌ای و سیاسی؛

۲- باز تعریف نگاه مدیریان به جوانان به عنوان بزرگترین سرمایه‌های اجتماعی و مدیران آینده نظام اسلامی؛

۳- برنامه ریزی راهبردی برای شناسایی استعدادهای برتر، طیف بندی آنها با توجه به تخصص، مهارت آنها در چارچوب یک بانک اطلاعات محرمانه؛

۴- طراحی یک راهبرد برای جذب، بکار گیری جوانان در سطوح مدیریت میانی با رعایت اصل شایسته سالاری و کارآمدی؛

۵- تقویت دبیرستانها، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های تخصصی برای سازمانها و نهاد ها جهت شناسایی، پرورش و تربیت نیروی انقلابی و کاهش ریزش‌ها درحد ممکن؛

۶- تغییر بنیادین در نظام آموزشی دانشگاه‌ها و اساتید به عنوان دومولفه آسیب زا و عاری از دغدغه‌های ملی و دینی و انقلابی؛

۷- طراحی زیر ساخت های مطمئن اطلاع رسانی و تربیت نسل جوان رسانه‌ای برای مدیریت فضای کشور و جامعه متناسب با هویت دینی و انقلابی در عصرحکمرانی مجازی البته بدور از مکانیزم های رانتی و فشل حوزه رسانه‌ای دروضعیت فعلی (وضعیت فعلی با وجود کثرت کمی رسانه‌ای از تاثیرگزاری حداقلی برخورداراست دلیل آنهم به رانتی بودن رسانه‌های جبهه خودی برمی گردد) این وضعیت به شکل بنیادین باید تغییرکند تا جریان انقلابی از قدرت اقناع کنندگی، خنثی سازی و جذب حداکثری برخوردار باشد.

۸- فراهم کردن شرایط زندگی مناسب با هدف تولید امید درنسل جوان و بازتولید اعتماد ملی جوانان به کارکرد نظام سیاسی و کارآمدی حکمرانی انقلابی؛

۹- دایرکردن نمایشگاه‌های فصلی و مناسبتی از دستاوردهای علمی، صنعتی جمهوری اسلامی ایران با هدف آشنا سازی قشرجوان، دانشجویان و دانش آموزان در قالب برگزاری اردوهای علمی و سیاحتی؛

۱۰- ایجاد انجمن‌های علمی و صنعتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با هدف مدیریت فضای مهارتی و عملی آنها درکنار تشکل‌های فرهنگی و سیاسی با برنامه ریزی مشخص برای ایجاد فضای روشن از کشور و انقلاب در حوزه مدیریت انقلابی؛

۱۱- ایجاد رسانه‌های تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با هدف معرفی دستاورهای جدید کشور و جهان برای معرفی غیرمستقیم و نامحسوس دستاوردها در میان جوانان؛

۱۲- برگزاری میزگردها و نشست های تخصصی چرخشی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی برای تبادل نظر در باره توانمندیها و دستاوردها با حضور اساتید و نخبگان؛

کد خبر 409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha