تحلیل/ نگاهی به محتوای شعارهای آشوبگران در اغتشاشات

روندشناسی عملکرد دشمن با نظام اسلامی درچهار دهه گذشته بویژه دو دهه اخیر موید این مهم است که جبهه اپوزیسیون و حامیان خارجی آنهاتلاش دارند، ناکامی های میادین جنگ سخت را با عملیات روانی جبران کنند.

به گزارش کمیته رسانه و ارتباطات شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، با مطالعه روند شعارهای آشوبگران درپنج دوره ناآرامی ها در ۲۴سال گذشته (از ۷۸ تا شهریور۱۴۰۱) و تطبیق آن به خواسته معترضین، متوجه نوعی تباین روشن میان آنها خواهیم شد. خواسته معترضین درهر پنج دوره ناآرامی ها محدود به یک موضوع خاص و روشن بوده است.

اما خواسته‌های آشوبگران نه تنها با مطالبات جناح های  سیاسی اصلاح طلب  یا اصولگرا درتضاد بوده، بلکه فاصله نجومی با خواسته های معترضین دارد، اعتراضات تیر۷۸دراعتراض به تعطیلی یک روزنامه آغاز شد، اعتراضات ۹۶حول یک مطالبه اقتصادی شکل گرفت، اعتراضات ۹۸ بدلیل گرانی بنزین بودو اعتراضات ۱۴۰۱ در اعتراض به مرگ مرحوم مهسا امینی اتفاق افتاد.

درحالی که منظومه شعارهای آشوبگران علیه کلیت نظام سیاسی، وحدت ملی و امنیت ملی شیفت پیدا کرده و هیچ سنخیت با خواسته معترضین نداشته و ندارد.

درتحلیل محتوای شعارهای آشوبگران درپنج دوره ناآرامی های ذکرشده با توجه به اهداف، رویکرد و جهت گیری آنها چند شاخصه قابل احصاء و پردازش است که باختصار به آنها می پردازیم:

نفی کلیت نظام سیاسی برآمده از آراء مردمی

اعتبارزدایی از مدیریت کشور با نفی جناح‌های فعال درون حاکمیت

مشروعیت زدایی از ماهیت نظام اسلامی

طرح شعارهای ساختارشکنانه علیه راس حاکمیت و اصول بنیادین آن

زیرسوال بردن کارآمدی حاکمیت دینی

القاء فساد سیستماتیک در حاکمیت دینی

ایجاد تقابل میان اسلامیت و ایرانیت

اقتدارزدایی از نیروهای مدافع  امنیت

ارجاع به گزینه های تاریخی  وآلترناتیو سازی های خیالی

وضعیت شناسی دشمن ناظر به روندشناسی رفتاری

دشمن درجنگ روانی به دنبال ایجاد شورش های خیابانی در کشور بوده و هست و خواهد بود. روندشناسی عملکرد دشمن با نظام اسلامی درچهار دهه گذشته بویژه دو دهه اخیر موید این مهم است که جبهه اپوزیسیون و حامیان خارجی آنهاتلاش دارند، ناکامی های میادین جنگ سخت را با بهره گیری از تکنیک عملیات روانی و ایجاد یأس و نا امیدی درمیان افکار عمومی، در فضای جنگ نرم جبران کند. شاید بتوان ادعا کردکه در میان پنج دوره آشوب آفرینی ها از تیرماه   ۷۸تاکنون،  سناریویی که  دشمن برای آشوب شهریور۱۴۰۱طراحی کرده است از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. از این رو عبور از این سناریو مستلزم  درایت ویژه  سازمانها و نهادها و هوشیاری افکارعمومی است.

در وضعیت شناسی دشمن باید توجه داشت که دشمنان اسلام و جمهوری اسلامی، امروز درضعیف ترین شرایط تاریخی خود در مواجهه گفتمانی با گرایش سیل آسا به ادیان بویژه اسلام  قرار دارند. دشمن که در دو قرن گذشته تلاش کرده است، افکارعمومی را درسوله انفرادی لیبرالیسم و لائیسم حبس کند، امروز توانایی حفاظت ازداشته های خود را در برابر امواج خداباوری ازدست داده است.

از این رو ضعیف‌تر از آن هستند که نور خدا را که در نظام اسلامی تجلی یافته، خاموش کنند. لیکن این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که دشمن امروز با شیوه تهاجمی به میدان آمده و جوامع اسلامی را مرعوب کرده و تحت سیطره تبلیغات گسترده خود درآورده ااست و با بدست گرفتن ابتکار عمل در این  نبرد هیبریدی تنگاتنگ، غالب فعالان فرهنگی را درحالت دفاعی گرفتارکرده است. قدرت تفکر، اندیشه و برنامه‌ریزی درست را از مراجع تصمیم گیری واصحاب رسانه ای گرفته است. راه برون رفت، خروج  از موضع انفعالی و دفاعی؛ و اتخاذ حالت تهاجمی است.

به فرموده امام راحل می طلبد در این نبرد؛ «همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شویم و آنان را آرام نگذاریم که اگر آرام بگذاریم، لحظه‌ای آرام مان نمی‌گذارند.» یعنی باید از حالت دفاعی بیرون آمد و در وضعیت تهاجمی عمل کرد.

دراین توصیه راهبردی سه نکته چاره ساز ذکرشده است؛

نخست اینکه: درنبرد با دشمن باید کمال توجه و مراقبت را داشته باشید، تا غافلگیر نشوید؛ دوم اینکه: با اتخاذ حالت تهاجمی پیوسته دشمن را مورد حمله قراردهید، آرامش و امنیت را از او سلب کنید و با قرارگرفتن دروضعیت تهاجمی قدرت سازماندهی و برنامه‌ریزی را از دشمن بگیرید؛ بالاخره اینکه دشمنی و شرّآفرینی و دردسرسازی دشمنان همیشگی است و پایانی ندارد.

تاحق و باطل هست مبارزه نیز هست، پس باید با روحیه وعمل جهادی، همواره درحال کنشگری و تهاجم به سر ببرید. به بیانی ... جهادتبیین بن مایه مدیریت جهادی است، باید همواره با درایت ورعایت کلیه معیارهای اخلاقی درگفتار و رفتار تلاش کنیم، آن را به منصه ظهور برسانیم.

دراین منظومه معرفتی و اخلاقی که با رهیافت جهاد تبیین امکانپذیر خواهد شد، چند محور هم باید مورد عنایت قرارگیرد:

۱. تقویت بینش سیاسی و باورهای دینی جامعه به ویژه جوانان با هدف عمق بخشیدن به بصیرت دینی، سیاسی و فرهنگی جامعه به ویژه قشر جوانان و نوجوانان به عنوان گروه هدف دشمن. در چند دهه اخیر به تجربه دریافته ایم که اگر معنویات و ایمان، پشتوانه‌ای از بصیرت نداشته باشد، به راحتی درتله جنگ شناختی دشمن گرفتار خواهد آمد. از این رو نباید گذاشت؛ که دشمن از ناآگاهی جامعه استفاده بکند و واقعیتی را واژگون جلوه دهد. به تعبیر رهبری معظم انقلاب، «تمام مشکلات افراد و اجتماعات یا براثر غفلت  ناشی ازبی بصیرتی است که واقعیت‌ها را تشخیص نمی‌دهند؛ حقایق را نمی‌فهمند؛ ویا نتیجه بی صبری یعنی با وجود فهمیدن واقعیات از ایستادگی خسته می‌شوند.

 ۲. محوردوم دشمن شناسی است؛ افشاگری و تبیین مواضع و اهداف دشمن بسیارمهم است. چنانچه دشمن را نشناسیم، نمی‌توانیم از او تبری داشته باشیم. تولی و تبری بر شناخت دوست و دشمن استوار است. ماهیت کشندۀ این افعی زهرآگین را باید برای افکارعمومی بویژه قشرجوان و نوجوان به شیوه منطق و استدلال توام با اخلاق تبیین کرد وگرنه فریفته ظاهر خوش خط و خال آن می‌گردند.

۳. نبرد را دائمی دیدن و برنامه ریزی برای نبرد همیشگی؛ از مشکلات مجاهدان فرهنگی کم صبری و ابتر گذاشتن برنامه‌ها، رها کردن کار در وسط راه وعدم مقاومت تا پایان عمل است. به تعبیررهبری انقلاب، پیروزی درجهاد فرهنگی استقامت و پایداری و حتی شهادت می‌طلبد، دشمن با اهرم‌های فشار روانی، ارعاب، ارهاب و حتی کشتن می‌کوشد تا مجاهدان کم‌طاقت را از میدان مبارزه بیرون براند. به بیان امام خمینی(ره) راحل، شکستن فرهنگ شرق و غرب، بدون ‌شهامت وشهادت میسر نیست». بی‌تردید دشمن برای دستیابی به اهداف خود از همه توانایی‌ها و شیوه‌ها و راهکارها استفاده می‌کند و هدف او انهدام عقبه نظام اسلامی، دین و اخلاق مردم، جهت براندازی یا بی‌محتوا کردن جمهوری اسلامی می‌باشد.آنچه در این نبرد هیبریدی فرهنگی کارسازاست، جهادفرهنگی، بسیج عمومی مسئولان و دست‌اندرکاران فرهنگی بموازات مجاهدان میدانی است.

نتیجه؛

نتیجه اینکه، پیروزی در جنگ پیچیده چندوجهی هویتی و فرهنگی دشمن درمیدان سخت و نرم، مستلزم آینده‌نگری درباره توطئه‌های دشمن، تبیین منطقی، معقول هویت دینی و ملی وضرورت صیانت ازهویت انقلابی، تقویت روحیه دشمن‌ستیزی و ایجادحس مقابله با دشمن درجامعه، توجه به اولویتها، درفرایند پیشگیری و پاکسازی سازمانها و نهادها بویژه مراکز فرهنگی( مطبوعات، رسانه‌ها، سینماها، مراکزآموزشی،نهادهای فرهنگی و..) ازافراد نفوذی، مبارزه جدی و بدون ملاحظه با فساد و اقدامات ضد هویتی و ضد قانونمداری درنهادها و سازمانها و جامعه؛ بالاخره رعایت شئونات اسلامی و اخلاق اسلامی درگفتار و رفتار حتی درحین نبرد است. تاکید می شود؛ رعایت موازین اخلاقی و اسلامی درسازمانها و نهادها،کف خیابان و درفضای رسانه باید به شدت موردتوجه جریان مدافع و مروج تفکر و فرهنگ انقلابی قرارگیرد. چون اثربخشی برنامه ها و عمل ما درگرو رعایت معنویت، عدالت و عقلانیت درگفتار و رفتاراجتماعی است  برهمین مبنا درتعامل با دوست و دشمن باید عزت و حکمت و مصالح  ومنافع مادی و معنوی نظام اسلامی را به جد مدنظر قرار داد.

کد خبر 79

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha