تحلیل/  اتکا به استحکام درونی برای تحول در نظام اسلامی

ایی اتکا به استحکام بنیه‌ی درونی نظام اسلامی برای تحول، برگرفته از مفاهیم ومبانی بلند انقلاب اسلامی ونظام دینی است که برای تبیین آن می توان به آیات و روایات متعددی استناد کرد.

کمیته رصد و تحلیل شانا- ضرورت استحکام بنیه‌ی درونی نظام اسلامی برای مقابله با فشارها وتهدید های دشمنان ودستیابی به اهداف و آرمانهای نظام  وتحقق  الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت، موضوعی است که در سالهای اخیر مقام معظم رهبری بارها برآن تأکید کرده و راه های تحقق آن را بیان نموده اند. امسال نیز ضرورت تحول برای ایجاد ایران قوی متکی بر مؤلفه های ساخت درونی قدرت، محور اصلی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغازین روز سال ۱۴۰۲ در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی بود.

معظم له در این بیانات با اشاره به دعای تحویل سال به تبیین ابعاد تحول در نظام اسلامی پرداخته و با اشاره به وجود  دو نگاه در مورد تحول در نظام اسلامی؛ در مورد نگاه دشمنان به تحول وتغییر در نظام اسلامی یادآور می شوند: آنچه دشمن دنبالش است و اسمش را دگرگونی میگذارد، عبارت است از تغییر هویّت جمهوری اسلامی. اینها با هویّت جمهوری اسلامی مخالفند؛ اگر میگویند تغییر، تحوّل، تغییر ساختار، انقلاب و امثال اینها، مقصودشان این است که هویّت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکند. هدف آنها حذف همه‌ی چیزهایی است که مردم را به یاد انقلاب و به یاد اسلام می‌اندازد؛ ایشان سپس با اشاره به اینکه آنها در ایران دنبال این هستند که یک حکومتی اینجا سر کار بیاید که باب میل استکبار باشد، یادآور می شوند : استکبار در ایران خواستار یک حکومتی است که بتواند او را تهدید کند یا تطمیع کند و با تهدید و تطمیع بتواند خواسته‌های خودش را انجام بدهد، کشور را غارت کند، تسلّط سیاسی یا اقتصادی پیدا کند؛ دنبال این هستند. تغییری که دشمن [از آن] اسم می‌آورد، تحوّلی که دشمنان جمهوری اسلامی مطرح میکنند، این‌جور تغییری است.

 معظم‌له سپس با اشاره به نگاه جمهوری اسلامی ایران به تحول خاطر نشان  می‌کنند که آنچه بنده از کلمه تحول به عنوان تحول اراده می کنم؛ عبارت است از تغییر بخشها و نقاط معیوب؛ چه در نظام اسلامی، چه در جامعه‌ی ایرانی. ما نقاط معیوب داریم، بخشهای ضعیف داریم، ضعفهایی داریم؛ این ضعفها را باید شناسایی کنیم، این نقاط را باید مشخّص کنیم و با اراده‌ی قاطع ــ که حالا خواهم گفت که کار آسانی هم نیست  ــ ضعفها را برطرف کنیم و تبدیل به قوّت کنیم.

رهبر معظم انقلاب آنگاه با تأکید بر اینکه  الزامات  این تحول؛ اعتماد به نفس ملی، هوشیاری  و شناسایی نقاط قوت نظام است؛ استحکام بنیه‌ی درونی نظام اسلامی و ملّت ایران را یکی از این نقاط قوت اصلی نظام  می دانند که آن نیز ناشی از  ایمان قلبی‌ مردم به خدا، به دین، به قرآن و به ائمّه‌ی هدی(ع)  است. غلبه‌ی ملّت ایران بر زنجیره‌ی خصومتهای پی‌درپیِ چندده‌ساله اخیر و پیشرفتهای بزرگ ملّت ایران در عرصه های مختلف؛ علمی، صنعتی، دفاعی، پزشکی، هسته ای و...  از نشانه  های ساخت محکم و مستحکم بنیه‌ی ملّت ایران و نظام اسلامی  است که نباید ضربه ببیند، در هر تحوّلی، روی این نقاط قوّت باید تکیه کرد، آنها را باید افزایش داد، نقاط قوّت را باید برجسته‌تر کرد و گسترده‌تر کرد.

چرایی اتکا به استحکام بنیه‌ی درونی نظام اسلامی برای تحول، برگرفته از مفاهیم ومبانی بلند انقلاب اسلامی ونظام دینی است که برای تبیین آن می توان به آیات و روایات متعددی استناد کرد. آیاتی نظیر آیه مبارکه نفی سبیل و طریقی برای سلطه کفار بر مسلمانان، آیه «واعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل» و روایاتی چون عزت مومن در بی‌نیازی از دیگران است و... در راستای ساخت درونی قدرت و کاهش وابستگی به بیرون بسیار پرکاربرد هستند. اما با توجه به قرار داشتن کشور در چله دوم انقلاب  ومبتنی بر مؤلفه های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در زمینه چرایی اتکا به استحکام بنیه‌ی درونی برای تحول و رسیدن به تمدن نوین اسلامی که چشم انداز روشن پیش روی انقلاب است به دلایلی چند می توان اشاره کرد:

۱- استمرار بخشی و بقای هویت و آرمان های انقلاب اسلامی

۲-تحقق بیانیه گام دوم انقلاب  وتداوم  مسیر پیشرفت در شرایط سخت تحریم و فشار و بسترسازی برای تحقق الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت

۳- تجربه ناکامی تئوری های برون‌زای توسعه وغربگرایانه چهار دهه گذشته در داخل

۴- افزایش آسیب‌پذیری نظام در حوزه اقتصادی به دلیل غفلت های داخلی و دشمنی های بیرونی

۵- حفظ امید و ترسیم آینده روشن مبتنی بر خودباوری.

۶-نیاز به تقویت  قدرت ملی برای مقابله با تهدیدات با اتکا به منابع داخلی

۷-روند رو به تزاید  و تداوم تهدیدها وفشارهای نظام سلطه  وپیچیده تر شدن آن در قالب جنگ ترکیبی

۸- اعتماد به کفایت و کارایی نیروها و ظرفیت های داخلی(ما می توانیم) که در برخی از عرصه ها ایران را به نصاب های ممتازی  در جهان رسانده که اعتراف دشمنان نظام اسلامی را در پی داشته است

۹- نگاه به پیامد های  وابستگی سایر کشورها به غرب

۱۰- ضرورت ایجاد توان کنش و واکنش مقتدرانه در برابر فشارهای دولت های سلطه

۱۱- حفظ عقبه راهبردی نظام  و توان الهام بخشی به سایر ملت ‌ها و دستیابی به هدف بلند تمدن سازی بویژه در بین کشورها و ملت های برخوردار با سابقه تمدنی ایرانی -اسلامی

۱۲- شرایط گذار جهان از پیچ تاریخی و شکل گیری نظم نوین جهانی و تثبیت جایگاه ایران در معادلات قدرت جهانی

۱۳- الگوسازی انقلاب اسلامی و  حفظ و تداوم دستاوردهای ارزشمند انقلاب در منطقه و جهان(احیای اسلام، خیزش‌های بیداری  اسلامی برای مبارزه با استبداد و استعمار، استکبارستیزی و روحیه شهادت طلبی)

۱۴- تجربه به بن‌بست رسیدن الگوی غرب و در سراشیبی فروپاشی قرار گرفتن قدرت‌های لیبرالی

موانع  موجود بر سر راه استحکام بخشی بنیه‌ی درونی

 با وجود دستاوردها وفرصتهای این عرصه که رهبر معظم انقلاب به مصادیقی از آن در بیاناتشان اشاره نمودند، وجود برخی موانع بر سر راه استحکام بخشی به بنیه‌ی درونی قدرت، ضرورت اهتمام نیروهای جبهه انقلاب برای رفع این موانع را الزامی می نماید.

۱. وجود برخی ضعفها در کشور که رهبر معظم انقلاب در بیاناتشان به بعضی از آنها اشاره کردند نظیر؛ مشکلات اقتصادی کشور، تصدی گری دولت در اقتصاد، ضعف برنامه ریزی برای بهره گیری از مشارکت مردم و...

۲.  اثر پذیری برخی  ازمردم ومسئولان از جنگ ترکیبی دشمن وبرهم خوردن نظام محاسباتی آنها

۳.تأثیر جنگ روانی دشمن در ایجاد تردید نسبت به قابلیت  مؤلفه ها وظرفیتهای درونی نظام

۴. کاهش و افت روحیه انقلابی و جهادی با توجه به گذر نسلی و اثر پذیری از جنگ شناختی دشمن

۵. رشد روحیه اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی در میان مردم ومسئولان

۶. مرعوب بودن بخشی از مدیران نسبت  به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورهای غربی وعدم باور به ظرفیتها وتوانمندیهای خودی

۷. تسرّی قوانین بین المللی بر تحولات داخلی  وایجاد این باور به گریزناپذیر بودن از برخی قواعد وچارچوب های بین المللی نظیر قوانین فیفا و...

۸. روند تضعیف هویت فرهنگی، زوال روحیه و اعتماد به نفس ملی، تعمیق فرهنگ غیر بومی و تضعیف فرهنگ ملی، آسیب‌پذیر شدن فرهنگ و  ولنگاری فرهنگی و تشدید تهاجمات فرهنگی بیگانه

الزامات استحکام بنیه‌ی درونی

الف: افزایش ایمان و باورهای اعتقادی و روحیه ملی

ب:تقویت سرمایه اجتماعی نظام  با عمل درست مسئولین در حل مشکلات ومسائل مردم به ویژه مشکلات اقتصادی ومهار تورم

ج: تقویت اتحاد و وحدت وانسجام داخلی و هماهنگی بین قوا

د: کاربست عقل و درایت توأم با معنویت و توکل در اداره امور کشور

ه: ولایت مداری و تنظیم رفتارها و تصمیمات بر محور ولایت

و: باور و کاربست مدیریت جهادی در همه عرصه ها

ز:امیدواری وامید آفرینی به رسیدن به اهداف وعدم تردید نسبت به  قابلیت ها وتوانمندی های خودی

 مقام معظم رهبری در بیاناتشان در روز اول سال جدید، امید آفرینی را یکی از الزامات تحول  وتحکیم بنیه درونی نظام دانسته ویادآور می شوند :امید آفرینی یک توصیه‌ی مهمّ من به همه‌ی کسانی که توانایی سخن گفتن با مردم را دارند و رسانه در اختیارشان است ــ چه در فضای مجازی، چه در مطبوعات، چه در صدا و سیما ــ امیدآفرینی است. دشمن سعی میکند جوانهای ما را ناامید کند؛ ما باید متقابلاً امیدآفرینی کنیم. مسائل امیدزا در کشور کم نیست؛ همین هایی که من گفتم و ده برابر اینها مطلب هست که همه موجب امید است و انسان را امیدوار میکند. همه موظّفند امیدآفرینی کنند؛ این را جدّی بگیرید. امیدآفرینی، خودفریبی نیست. بعضی‌ها خیال میکنند امیدآفرینی پنهان کردن ضعفها است، خودفریبی است؛ نه، ضعفها هم باید بیان بشود، اشکالی ندارد؛ امّا در کنار بیان ضعفها بایستی امیدآفرینی هم بشود، آینده و افق روشن در مقابل چشم قرار بگیرد و نشان داده بشود. وضع ما بحمدالله وضع خوبی است. ما امروز باید این آیه‌ی شریفه را در نظر بگیریم: «وَ لا تَهِنوا»، سست نشوید، «وَ لا تَحزَنوا»، اندوهگین نشوید، «وَ اَنتُمُ الاَعلَون»، شما برترین هستید، «اِن کُنتُم مُؤمِنین»؛ ایمان شما موجب علوّ شما است، موجب برتری شما است.

کد خبر 810

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha