• یادداشت/  مشارکت حداکثری، شدنی است

    یادداشت/ مشارکت حداکثری، شدنی است

    در این یادداشت آمده است: تبیین اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و بخش‌های مختلف آن در نظام تصمیم‌گیری کشور از عوامل افزایش مشارکت انتخاباتی است.