• شرط داشتن آینده روشن پیش روی انقلاب اسلامی

    شرط داشتن آینده روشن پیش روی انقلاب اسلامی

    آینده روشن این مرز و بوم و تداوم و پاسداشت این حماسه ها، در گرو پیشرو قرار دادن بیانیه گام دوم در نظر و عمل است. از مسئولین کشوری می خواهیم که در تصمیمات خود باید و نبایدهای آن را ملاک عمل قرار دهند.